Samolepiace pásky, produkty

Tesnenia a izolácie pre drevostavby

Výroba

Expanzné (PU - polyuretánové) komprimované pásky


Popis a základne vlastnosti:

Samolepiace na 1/5 stlačené pásky vyrobené z polyuretánovej peny, ktorá má otvorenú štruktúru buniek a je napustená (impregnovaná) modifikovanou akrylátovou disperziou.

Sú odolné proti vibráciám a priamemu dažďu v závislosti na komprimáci v škáre. Sú vyrábané s mernou hmotnosťou 80 kg/m3 a 120 kg/m3. Kvalitnejšie pásky s hustotou 120 kg/m3 sa používajú pri aplikáciách s požiadavkou na vyššiu odolnosť proti klimatickým vplyvom - nárazovým dažďom a vetru. Odolnosť proti nárazovému dažďu je docielená pri cca 25% komprimácii.

Doba expanzie závisí od veku pásky, skladovacích podmienok a teplote pri montáži. Expanzná doba pri teplote nad 30°C je 30 min., 20-30°C 1-2 hodiny, 15-20°C 2-3 hodiny, 5-15°C 5 hodín, 0-5°C 12 hodín, pod 0°C 12-48 hodín. Expanziu možno urýchliť napríklad horúcim vzduchom.


Použitie:

Vhodné pre tesnenie škár s veľkou nerovnosťou, napríklad pri oplášťovaní priemyselných objektov sendvičovými panelmi a kazetovými profilmi. Komprimačné pásky súčasne prerušujú tepelné mosty v konštrukcii budovy. Ďalej sú vhodné pre tesnenie škár medzi murivom a okennými - dverovými rámami, parapetmi.